صفحه اصلی > مدیریت آمار و فناوری اطلاعات  گروه آمار:

نظام سلامت در شرایط محدودیت منابع و تعدد شرح وظایف و همچنین گستردگی واحدهای ارائه خدمات در مناطق شهری و روستایی ، برای افزایش کارآیی خدمات تندرستی ،نیازمند مدیریت مطلوب است. لازمه مدیریت مطلوب، بهبود نظام های اطلاعات سلامت و استفاده از اطلاعات در تصمیم گیری هاست. اداره آمار دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان به منظور پاسخ به این نیاز، در جهت ارتقاء کمی و کیفی نظام آماری دانشگاه ، ایجاد هماهنگی های درون و برون بخشی در حوزه نظام اطلاعات سلامت ،آموزش و توانمند سازي کارکنان و مدیران دانشگاه، توسعه اطلاع رساني و توسعه فناوری اطلاعات و ایجاد پایگاه اطلاعات آماری دانشگاه تلاش می نماید .


 

 

 

 

 

 

صفحه اصلی
معرفی گروه آمار
شرح وظایف
برنامه عملیاتی
تعاریف و مفاهیم معاونت ها
سالنامه های آماری
فرآیندها
شاخص ها و فرم های آماری
آموزش
سمینارها و همایش ها
آلبوم تصاویر
اخبار

   
   
 

لینک های مفید