صفحه اصلی > کتابخانه > مسئول کتابخانه 

 

فریده دهواری 

 

 

    پست الکترونیکی:heallib@hums.ac.ir

 

 

آدرس: بلوار جمهوری اسلامی، انتهای بوستان دهم، جنب بیمارستان شهید محمدی ،دانشکده بهداشت، واحد کتابخانه

 

تلفن : 33336202/33338583-076  نمابر : 33338584-076