صفحه اصلی > اطلاعیه ها 


جلسه مجازی استقرار سند سلامت روان استان هرمزگان تشکیل شد
جلسه مجازی استقرار سند سلامت روان استان هرمزگان تشکیل شد
 ١٣:٤٨ - 1399/12/06 - نظرات : ٠متن کامل >>
جلسه مجازی آموزشی-توجیهی مدیران و کارشناسان شبکه بهداشت و درمان شهرستان با موضوع خانه مشارکت مردم در سلامت تشکیل شد
جلسه مجازی آموزشی-توجیهی مدیران و کارشناسان شبکه بهداشت و درمان شهرستان با موضوع خانه مشارکت مردم در سلامت تشکیل شد
جلسه مجازی آموزشی-توجیهی مدیران و کارشناسان شبکه بهداشت و درمان شهرستان با موضوع خانه مشارکت مردم در سلامت تشکیل شد
 ١٣:٤٧ - 1399/12/06 - نظرات : ٠متن کامل >>
جلسه مجازی توانمندسازی اعضای خانه مشارکت مردم در سلامت استان هرمزگان تشکیل شد
جلسه مجازی توانمندسازی اعضای خانه مشارکت مردم در سلامت استان هرمزگان تشکیل شد
 ١٣:٤٦ - 1399/12/06 - نظرات : ٠متن کامل >>
اندیشگاه سلامت
اندیشگاه سلامت دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان تشکیل شد
اندیشگاه سلامت دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان تشکیل شد
 ١٣:٤٢ - 1399/12/06 - نظرات : ٠متن کامل >>
فایل آموزش مدیران شبکه بهداشت و درمان شهرستان
فایل آموزش مدیران شبکه بهداشت و درمان شهرستان
فایل آموزش مدیران شبکه بهداشت و درمان شهرستان
 ١٤:٤٥ - 1399/11/29 - نظرات : ٠متن کامل >>

2 3 4 5 صفحه بعدی >>