تاریخچه کتابخانه :

کتاب بهترین دوست و مونس  فرد و کتابخانه مکان مقدسی است ،که حفظ و باروری آن مسئولیت همه می باشد .

کتابخانه مرکزاموزشی درمانی کودکان در سال 1370 تاسیس شده ودارای کتابهای تخصصی اطفال و نوزادان می باشد..با مساحت 119 مترمربع و با ظریفیت حدود 32 نفر به تعداد صندلیهای موجود در آن  است.

سیستم  کتابخانه باز به روش  NLM و lc  می باشد .

درحال حاضر موجودی کتابخانه شامل(247پایان نامه فارسی )( 7545نسخه کتاب فارسی و 1572 نسخه کتاب لاتین ) می باشد .

بطور متوسط روزانه پاسخگوی20مراجعه کننده می باشد .