صفحه اصلی > درباره کتابخانه > نظام طبقه بندی منابع کتابخانه ها 

 

نظام طبقه بندی منابع کتابخانه ها:


کتابخانه به شیوه قفسه باز اداره می شودو کتابها در دو بخش مجزای کتابهای فارسی و لاتین و با نظام های رده بندی LC و NLM طبقه بندی می شوند