صفحه اصلی > معرفی بخش ها > خدمات فنی 

سرکار خانم مینا کمال زاده

 

 

وظایف:

1- مسئول کتابخانه

2. فهرست نویسی کتب تازه خریداری شده در نرم افزار آذرسا

3. فایل کردن کتب عودت داده شده