صفحه اصلی > تماس با ما 

تلفن تماس

07633666240

داخلی 2559

ایمیل: childlib@hums.ac.ir

نمابر:33662850-076

آدرس :

بندرعباس - گلشهر شمالی - جنب خیابان داروپخش- بیمارستان کودکان بندرعباس - کتابخانه 

کدپستی: 7915873665