صفحه اصلي > سامانه ها > سامانه درخواست مهمانی و انتقالی دانشجویان 

به اطلاع دانشجويان متقاضي مهماني وانتقال مي رساند جهت ثبت درخواست خوداز تاريخ 25اردیبهشت لغايت 25 خرداد مي توانيد ازسامانه هاي زير اقدام نماييد

 

سامانه ثبت درخواست هاي انتقالي به آدرس:

http://transmission.behdasht.gov.ir

 

سامانه ثبت درخواست هاي ميهمان به آدرس:

http://guest.behdasht.gov.ir