صفحه اصلی > اخبار 


فراخوان جذب دانشجوي PhD by Research در سال تحصيلي 1400-1399 دانشگاه علوم پزشكي هرمزگان
فراخوان جذب دانشجوي PhD by Research در سال تحصيلي 1400-1399 دانشگاه علوم پزشكي هرمزگان
فراخوان جذب دانشجوي PhD by Research در سال تحصيلي 1400-1399 دانشگاه علوم پزشكي هرمزگان
 ١٥:١٢ - 1398/11/27 - نظرات : ٠متن کامل >>
پنجمین فراخوان مرکز ملی تحقیقات راهبردی آموزش علوم پزشکی
پنجمین فراخوان مرکز ملی تحقیقات راهبردی آموزش علوم پزشکی
پنجمین فراخوان مرکز ملی تحقیقات راهبردی آموزش علوم پزشکی
 ٠٨:٥٧ - 1398/11/05 - نظرات : ٠متن کامل >>
قابل توجه کلیه دانشجویان پسر پذیرفته شده در نیمسال دوم تحصیلی 99- 98
قابل توجه کلیه دانشجویان پسر پذیرفته شده در نیمسال دوم تحصیلی 99- 98
قابل توجه کلیه دانشجویان پسر پذیرفته شده در نیمسال دوم تحصیلی 99- 98
 ١٠:٤٠ - 1398/10/10 - نظرات : ٠متن کامل >>
قابل توجه دانش آموختگان جهت ورود به سامانه الکترونیکی دانش آموختگان
قابل توجه دانش آموختگان جهت ورود به سامانه الکترونیکی دانش آموختگان
قابل توجه دانش آموختگان جهت ورود به سامانه الکترونیکی دانش آموختگان
 ١١:٢٩ - 1398/09/11 - نظرات : ٠متن کامل >>
قابل توجه دانشجویان متقاضی انتقال و مهمانی در نیمسال دوم 99-98
قابل توجه دانشجویان متقاضی انتقال و مهمانی در نیمسال دوم 99-98
سامانه نقل و انتقالات در این دانشگاه فقط سالی یک بار در تابستان هر سال تحصیلی انجام می گردد و در نیمسال دوم سال تحصیلی سامانه مذکور غیرفعال می باشد.
 ١٣:٥٦ - 1398/07/09 - نظرات : ٠متن کامل >>

2 3 4 5 صفحه بعدی >>