صفحه اصلی > اخبار 


محتوای الکترونیک سامانه موکس ملی آرمان در خصوص آموزش همگانی پیشگیری ومهار کرونا
محتوای الکترونیک سامانه موکس ملی آرمان در خصوص آموزش همگانی پیشگیری ومهار کرونا
 ١٣:٥٠ - 1398/12/27 - نظرات : ٠متن کامل >>
تاریخ جدید برگزاری آزمون های جامع پیش کارورزی وعلوم پایه پزشکی و دندانپزشکی
تاریخ جدید برگزاری آزمون های جامع پیش کارورزی وعلوم پایه پزشکی و دندانپزشکی
تاریخ جدید برگزاری آزمون های جامع پیش کارورزی وعلوم پایه پزشکی و دندانپزشکی
 ١٣:٥٢ - 1398/12/06 - نظرات : ٠متن کامل >>
فراخوان جذب دانشجوي PhD by Research در سال تحصيلي 1400-1399 دانشگاه علوم پزشكي هرمزگان
فراخوان جذب دانشجوي PhD by Research در سال تحصيلي 1400-1399 دانشگاه علوم پزشكي هرمزگان
فراخوان جذب دانشجوي PhD by Research در سال تحصيلي 1400-1399 دانشگاه علوم پزشكي هرمزگان
 ١٥:١٢ - 1398/11/27 - نظرات : ٠متن کامل >>
پنجمین فراخوان مرکز ملی تحقیقات راهبردی آموزش علوم پزشکی
پنجمین فراخوان مرکز ملی تحقیقات راهبردی آموزش علوم پزشکی
پنجمین فراخوان مرکز ملی تحقیقات راهبردی آموزش علوم پزشکی
 ٠٨:٥٧ - 1398/11/05 - نظرات : ٠متن کامل >>
قابل توجه کلیه دانشجویان پسر پذیرفته شده در نیمسال دوم تحصیلی 99- 98
قابل توجه کلیه دانشجویان پسر پذیرفته شده در نیمسال دوم تحصیلی 99- 98
قابل توجه کلیه دانشجویان پسر پذیرفته شده در نیمسال دوم تحصیلی 99- 98
 ١٠:٤٠ - 1398/10/10 - نظرات : ٠متن کامل >>

2 3 4 5 صفحه بعدی >>