صفحه اصلی > اخبار 


به پاس زحمات دلسوزانه اساتید گرانقدر در راستای پیشبرد اهداف آموزش مجازی در دوران ویژه کرونا
به پاس زحمات دلسوزانه اساتید گرانقدر در راستای پیشبرد اهداف آموزش مجازی در دوران ویژه کرونا
تقدیر از اساتید 1

تقدیر از زحمات دلسوزانه اساتید گرانقدر در راستای پیشبرد اهداف آموزش مجازی در  دوران ویژه کرونا 

جناب آقای  دکتر نادر  عالیشان کرمی
جناب آقای  دکتر رضا  افضلی پور
سرکار خانم دکتر مهسا  رحیم زاده
سرکار خانم دکتر ناهید  داوودیان 
جناب آقای  دکتر ابراهیم  افتخار 
سرکار خانم دکتر نادره  نادری
جناب آقای  دکتر زین العابدین  شریفیان دستجردی
جناب آقای  دکترجواد   مهاجر انصاری
سرکار خانم دکترمهرنوش  شیبانی فر
جناب آقای  دکتر فرهاد  قدیری صوفی
سرکار خانم دکتر اقدس دهقانی
جناب آقای  دکتر کاووس  دیندارلو اینالو
سرکار خانم دکتر الهام  بوشهری
سرکار خانم دکتر شهلا  سهرابی پور
جناب آقای  دکتر اسمعیل  غنی
سرکار خانم دکتر میترا  کاظمی جهرمی
جناب آقای  دکتر حمزه صدیق
سرکار خانم دکتر فرح موویدی
جناب آقای  دکتر محمد  اوزی

 

تاریخ درج خبر : 1399/07/27 | کد خبر : ١٩٤٥٠ | تعداد نمایش خبر : 355


خروج