صفحه اصلی > ریاست > مترون 

نام و نام خانوادگی:          آمنه غلامی

سمت :          مترون

مدرک تحصیلی :        کارشناس پرستاری