صفحه اصلی > راهنمای مراجعین > لیست پزشکان مرکز 

جراح عمومی: دکتر طاها حجتی اشرفی، دکتر صادق احمدی رشتی

متخصص اطفال: دکتر ریحانه راد، دکتر عمادالدین رفیع زاده

متخصص داخلی: دکتر سهیل دلاور مقدم، دکتر لیلا عزیزی جدیدالاسلام

متخصص بیهوشی: دکتر نسیم عبدی، دکتر نینا پیله ور

متخصص زنان: دکتر آرزو رضائیان، دکتر مریم السادات شریفی