صفحه اصلی > راهنمای مراجعین > لیست پزشکان مرکز 

جراح عمومی: دکتر رامین اقصایی، دکتر صادق احمدی رشتی

متخصص اطفال: دکتر ریحانه راد

متخصص داخلی: دکتر سهیل دلاور مقدم، دکتر لیلا عزیزی جدیدالاسلام

متخصص بیهوشی: دکتر نینا پیله ور

متخصص زنان: دکتر الهام سادات مدنی، دکتر ملیحه مفتوحی