صفحه اصلی > راهنمای مراجعین > لیست پزشکان مرکز 

جراح عمومی: دکتر طاها حجتی اشرفی، دکتر میلاد مجتهدیان، دکتر صادق احمدی رشتی

متخصص اطفال: دکتر محمد امین خواجه زاده بندری، دکتر عمادالدین رفیع زاده

متخصص داخلی: دکتر سهیل دلاور مقدم، دکتر لیلا عزیزی جدیدالاسلام

متخصص بیهوشی: دکتر نسیم عبدی

متخصص زنان: دکتر آرزو رضائیان، دکتر مریم السادات شریفی