صفحه اصلی > اطلاعیه ها 


به منظور ارتقاء و نهادينه كردن فرهنگ مشاركت در سطوح مختلف سازماني ، اولین فراخوان عمومی نظام ثبت پیشنهادات و نظام ثبت تجربه با هدف مستند سازی تجربیات افراد در زمینه تخصصی و شغلی و بهره گیری از دانش تجربی در راستای فرهنگ سازمانی و تخصص سازمانی یادگیرن
به منظور ارتقاء و نهادينه كردن فرهنگ مشاركت در سطوح مختلف سازماني ، اولین فراخوان عمومی نظام ثبت پیشنهادات و نظام ثبت تجربه با هدف مستند سازی تجربیات افراد در زمینه تخصصی و شغلی و بهره گیری از دانش تجربی در راستای فرهنگ سازمانی و تخصص سازمانی یادگیرنده برگزار می گردد.
به منظور ارتقاء و نهادينه كردن فرهنگ مشاركت در سطوح مختلف سازماني ، اولین فراخوان عمومی نظام ثبت پیشنهادات و نظام ثبت تجربه با هدف مستند سازی تجربیات افراد در زمینه تخصصی و شغلی و بهره گیری از دانش تجربی در راستای فرهنگ سازمانی و تخصص سازمانی یادگیرنده برگزار می گردد.
 ١٢:٢٤ - 1398/09/02 - نظرات : ٠متن کامل >>
به اطلاع می رساند دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان در نظر دارد جهت تکمیل نیروی انسانی خود در واحد بودجه و برنامه ریزی بودجه و پایش عملکرد دانشگاه با دارا بودن حداقل مدرک تحصیلی کارشناسی در رشته مدیریت خدمات بهداشتی درمانی دعوت به همکاری نماید.
به اطلاع می رساند دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان در نظر دارد جهت تکمیل نیروی انسانی خود در واحد بودجه و برنامه ریزی بودجه و پایش عملکرد دانشگاه با دارا بودن حداقل مدرک تحصیلی کارشناسی در رشته مدیریت خدمات بهداشتی درمانی دعوت به همکاری نماید.
به اطلاع می رساند دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان در نظر دارد جهت تکمیل نیروی انسانی خود در واحد بودجه و برنامه ریزی بودجه و پایش عملکرد دانشگاه با دارا بودن حداقل مدرک تحصیلی کارشناسی در رشته مدیریت خدمات بهداشتی درمانی دعوت به همکاری نماید. از متقاضیان دعوت می شود در یکی از روزهای کاری چهارشنبه مورخ 29/8/98 لغایت دوشنبه مورخ 4/9/98 با در دست داشتن مدارک ذیل به دانشگاه علوم پزشکی ـ اداره تأمین و توزیع نیروی انسانی ـ واحد استخدام مراجعه نمایند.
 ١١:٠٠ - 1398/09/02 - نظرات : ٠متن کامل >>
به اطلاع می رساند دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان در نظر دارد جهت تکمیل نیروی انسانی خود در دانشکده پرستاری مامائی با دارا بودن مدرک تحصیلی حداقل کارشناسی در رشته کتابداری با انجام مصاحبه دعوت به همکاری نماید.
به اطلاع می رساند دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان در نظر دارد جهت تکمیل نیروی انسانی خود در دانشکده پرستاری مامائی با دارا بودن مدرک تحصیلی حداقل کارشناسی در رشته کتابداری با انجام مصاحبه دعوت به همکاری نماید.
به اطلاع می رساند دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان در نظر دارد جهت تکمیل نیروی انسانی خود در دانشکده پرستاری مامائی با دارا بودن مدرک تحصیلی حداقل کارشناسی در رشته کتابداری با انجام مصاحبه دعوت به همکاری نماید. از متقاضیان دعوت می شود در یکی از روزهای کاری چهارشنبه مورخ 29/8/98 لغایت دوشنبه مورخ 4/9/98 با در دست داشتن مدارک ذیل به دانشگاه علوم پزشکی ـ اداره تأمین و توزیع نیروی انسانی ـ واحد استخدام مراجعه نمایند. تذکر: لازم به ذکر می باشد بکارگیری نیرو در این رشته با مصاحبه صورت می گیرد.
 ٠٩:٥٩ - 1398/09/02 - نظرات : ٠متن کامل >>
بازدید معاون محترم وزیر از بیمارستان شریعتی در تاریخ 4 آبانماه
بازدید معاون محترم وزیر از بیمارستان شریعتی در تاریخ 4 آبانماه
بازدید معاون محترم وزیر از بیمارستان شریعتی در تاریخ 4 آبانماه
 ١٢:٥٠ - 1398/08/14 - نظرات : ٠متن کامل >>
شروع عملیات خاکبرداری 4 واحد منازل پزشکان شهرستان رودان،10واحدی شهرستان بستک و 2واحدی خمیر
شروع عملیات خاکبرداری 4 واحد منازل پزشکان شهرستان رودان،10واحدی شهرستان بستک و 2واحدی خمیر
شروع عملیات خاکبرداری 4 واحد منازل پزشکان شهرستان رودان،10واحدی شهرستان بستک و 2واحدی خمیر
 ١٣:٣٠ - 1398/07/15 - نظرات : ٠متن کامل >>

2 3 4 5 6 7 8 9 10 صفحه بعدی >>