صفحه اصلی > اطلاعیه ها 


تشکیل جلسات مهندسی مجدد فرآیندهای آموزشی و اجرائی معاونت آموزشی و دانشکده های پزشکی،پرستاری و پیراپزشکی،مامائی،بهداشت،داروسازی ،دندانپزشکی بندرعباس
تشکیل جلسات مهندسی مجدد فرآیندهای آموزشی و اجرائی معاونت آموزشی و دانشکده های پزشکی،پرستاری و پیراپزشکی،مامائی،بهداشت،داروسازی ،دندانپزشکی بندرعباس
تشکیل جلسات مهندسی مجدد فرآیندهای آموزشی و اجرائی معاونت آموزشی و دانشکده های پزشکی،پرستاری و پیراپزشکی،مامائی،بهداشت،داروسازی ،دندانپزشکی بندرعباس
 ١٢:٠٦ - 1397/04/30 - نظرات : ٠متن کامل >>
آغاز جاریزی تشکیلات تفضیلی جدید مراکز آموزشی درمانی و بیمارستانهای تابعه دانشگاه
آغاز جاریزی تشکیلات تفضیلی جدید مراکز آموزشی درمانی و بیمارستانهای تابعه دانشگاه
آغاز جاریزی تشکیلات تفضیلی جدید مراکز آموزشی درمانی و بیمارستانهای تابعه دانشگاه توسط مدیریت توسعه سازمان و تحول اداری دانشگاه
 ١٢:٠١ - 1397/04/30 - نظرات : ٠متن کامل >>
سامانه پایش عملکرد مدیریت منابع و مصارف دانشگاه به زودی ایجاد میشود.
سامانه پایش عملکرد مدیریت منابع و مصارف دانشگاه به زودی ایجاد میشود.
 ١٤:٥٤ - 1397/04/21 - نظرات : ٠متن کامل >>
برگزاری جلسات بررسی عملکرد هزینه و انطباق با بودجه ابلاغی سال 1396 شبکه های بهداشت و درمان
جلسات بررسی عملکرد هزینه و انطباق با بودجه ابلاغی سال 1396 شبکه های بهداشت و درمان،با حضور رئیس محترم دانشگاه، معاون توسعه، معاون بهداشتی ، مدیران مالی و بودجه و همچنین مدیران شبکه ها وعاملین مدیر مالی آنها برگزار شد.
 ١٤:٥٢ - 1397/04/21 - نظرات : ٠متن کامل >>
نتیجه آزمون استخدام پیمانی مورخ 96/10/1 ( سری دوم )
نتیجه آزمون استخدام پیمانی مورخ 96/10/1 ( سری دوم )
نتیجه آزمون استخدام پیمانی مورخ 96/10/1 ( سری دوم )
 ٠٨:٥٧ - 1397/04/17 - نظرات : ٠متن کامل >>

2 صفحه بعدی >>