صفحه اصلی > معرفی مرکز > تماس با ما 

 

آدرس مرکز:

بیمارستان شهید محمدی ،ساختمان فارابی

تلفن: 07633337614

 

آدرس ایمیل مرکز

zareei.tayebeh@gmail.com