صفحه اصلی > خدمات واحد 

خدمات واحد توسعه تحقیقات بالینی شهید محمدی:

الف)امکانات مشاوره ای حضوری و الکترونیک 

مشاوره در نحوه تهیه و تدوین پروپوزال

مشاوره در جهت نحوه تهیه و تنظیم مقاله

مشاوره جهت چگونگی پذیرش و چاپ مقالات در مجلات معتبر داخلی و خارجی

مشاوره در جهت چگونگی چاپ و انتشار کتب بالینی در انتشارات دانشگاه

مشاوره اخلاق در پژوهش

مشاوره اعتبار مجلات

ایمیل مرکز جهت مشاوره الکترونیک: 

tayebeh.zareei@hums.ac.ir

  

 

ب) امکانات آموزشی

بر اساس نیاز سنجی به عمل آمده توسط این مرکز، اعضاء محترم هیئت علمی نیازهای عمده خود را به شرح زیر اعلام نموده اند .

آموزش چگونگی استفاده از سامانه پژوهان 

آموزش جستجوی مقاله و تعیین مجله مناسب جهت ارسال مقاله

آموزش چگونگی ورود اطلاعات در نرم افزارهای آماری

آموزش استفاده از منابع اطلاعاتی خارج از محیط دانشگاه با استفاده از VPN

 

 


 

ج) کارگاه ها

این واحد در صدد می باشد کارگاه های دوره  SPSS و  روش های آماری و تحقیق را  برای دانشجویان  در سال 98 برگزار کند.