اهداف مرکز توسعه تحقیقات بالینی شهید محمدی:

توانمند سازی پژوهشگران و توسعه تحقیقات کاربردی 

هدایت و بهره برداری از نتایج تحقیقات برای حل مشکلات و ارتقاء  سطح سلامت جامعه و  همچنین تهیه دستورالعمل­های بومی

هدفمند نمودن پژوهشهای بنیادی و کاربردی در راستای اخلاقی بودن پژوهش 

بهینه سازی بودجه های قابل استفاده در بخش تحقیقات به منظور بهبود کیفی و کمی پژوهش و حمایت از پژوهشگران