اهداف مرکز توسعه تحقیقات بالینی شهید محمدی:

 

ترغیب و تشویق پژوهش های بالینی 

توانمند سازی پژوهشگران و توسعه تحقیقات کاربردی

هدایت و بهره برداری از نتایج تحقیقات برای حل مشکلات و ارتقاء سطح سلامت جامعه و همچنین تهیه دستورالعمل­های بومی

هدفمند نمودن پژوهشهای بنیادی و کاربردی در راستای اخلاقی بودن پژوهش

بهینه سازی بودجه های قابل استفاده در بخش تحقیقات به منظور بهبود کیفی و کمی پژوهش و حمایت از پژوهشگران

ایجاد ارتباط و همکاری با مراکز تحقیقاتی دیگر

تلاش در جهت نهادینه کردن پژوهش در بیمارستان و کارهای بالینی

بررسی و حمایت از طرح های تحقیقاتی و پایان نامه های دانشجویان

ارتقا کمی و کیفی مقالات پژوهشی

انجام مشاوره  آمار و کمک به نگارش پروپوزال طرح تحقیقاتی

استفاده از نتایج طرح های تحقیقاتی در امور بالینی

فراهم آوردن تسهیلات مورد نیاز پژوهش های بالینی