صفحه اصلی > مشاوره پژوهشی > رزرو مشاوره حضوری 

 

پژوهشگران گرامی 

در صورت نیازبه مشاوره ایی در ساعات غیر از حضور مشاوران در مرکز ،یک روز پس از درخواست شما هماهنگی انجام میگیرد و یا در صورت نیاز فوری از محل مرکز با اعضای محترم مشاور واحد به صورت تلفنی انجام می پذیرد.