صفحه اصلی > معرفی مرکز 

مرکز توسعه تحقیقات بالینی کودکان با تلاش و پیگیری معاونت پژوهشی و ریاست بیمارستان کودکان در سال 1388شروع به فعالیت نمود ه است.

اهداف پژوهشی مرکز در 5 سال آتی :

1-   انجام پژوهشهای بنیادی- اپیدمیولوژیک و بالینی جهت اصلاح نظام، ارائه خدمات بهداشتی درمانی استان و کشور به منظور جوابگویی به نیازهای جامعه اسلامی.

2-  توانمند سازي اعضاء هيئت علمي باليني در پژوهش

3-  تقويت روحيه پژوهش و كار جمعي در اعضاء هيئت علمي باليني

4-  ارتقاءكمي وكيفي پژوهشهاي باليني

5- توانمند سازي وجلب مشاركت پرسنل درماني بيمارستانها در تحقيقات باليني

6- جمع آوری، تنظیم و طبقه بندی اسناد و مقالات و مدارک مربوط به بیماریهای کودکان

7-  ترغیب ، تشویق و بکار گیری محققین دانشجوی دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان در امر تحقیق و پژوهش.

8-  ترغیب و تشویق سایر مراکز خصوصی فعال در زمینه بهداشت و درمان در استان هرمزگان در امر تحقیق در مورد بیماریهای کودکان

9- انجام پژوهشهايی در زمینه بیماریهای کودکان با همکاری سایر مراکز غیر وابسته

10- اولویت بندی و تصویب طرحهای تحقیقاتی ارائه شده به مرکزتوسعه تحقیقات بالینی کودکان

11-  دادن ایده های تحقیقاتی جهت ارتقاء سلامت کودکان در زمینه بیماریهای کودکان به مراکز دولتی و خصوصی وابسته به دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان

12- تهیه و تدوین و ارائه کارهای پژوهش در قالب مقاله به کنگره ها و مجلات پزشکی

13- بحث و بررسی پروپوزال های دستیاران توسط شورای پژوهشی و ارتقاء علمي پايان نامه هاي دانشجويان و دستياران مرتبط با بيماريهاي كودكان

 

چنان كه ازاهداف تدوين شده مشخص است‌‌‍‍   مخاطبين اين واحد اعضاءمحترم هيئت علمي باليني مرکز آموزشی درمانی کودکان بندر عباس مي باشند كه با حضور فعالانه و مشاركت در رونق گرفتن اين واحد خواهند توانست ضمن نهادينه كردن پژوهش در فعاليتهاي علمي و آموزشی خود ،در جهت ارتقاء كمي و كيفي پژوهش در دانشگاه نيز قدمهاي موثري بردارند