صفحه اصلی > تماس با ما  

 آدرس :

هرمزگان - بندرعباس - بلوار جمهوری - مجتمع آموزشی پژوهشی و درمانی پیامبر اعظم  - بعد از اورژانس سوختگی - مرکز تحقیقات بیماریهای عفونی و گرمسیری

تلفکس :

076-33346994

آدرس ایمیل :

idrc@hums.ac.ir