صفحه اصلی > اولویت های پژوهشی 

عناوین طرحهای تحقیقاتی اولویت دار در سال 1398

مرکز تحقیقات بیماری های عفونی و گرمسیری بندر عباس

مرکز تحقیقات بیماریهای عفونی و گرمسیری  تمام فعالیت خود را در جهت انجام تحقیقات کارربردی در زمینه بیماری عفونی و گرمسیری منطقه بر اساس وضعیت اپیدمیولوژیک منطقه و همچنین اولویت های تعیین شده توسط سازمان بهداشت جهانی  بشرح زیر تعیین کرده است :

1-  تحقیق در زمینه اچ آی وی در حوزه های آموزشی ، درمانی ، اپیدمیولوژیک و بیماری های منتقله از طریق جنسی و هپاتیت های ویروسی

2-  تحقیقات در زمینه مالاریا با توجه به استراتژی حذف مالاریا تا سال 1404 و همچنین معضلات پیش رو در حوزه اجرایی مالاریا شامل تحقیقات اپیدمیولوژیک ، روشهای درمانی و تحقیقات ملکولی در مالاریا .

3- تحقیقات در زمینه  سل  و موضوعات مرتبط در حوزه آزمایشگاهی سل مانند آنتی بیوگرام و تشخیص مایکو باکتریوم های آتیپیک ، پایش درمان داتس پلاس ، سل و ایدز ، سل و زندان و دیگر مباحث اپیدمیو لوژیک در زمینه سل

4 تحقیق در حوزه وسیع بیماریهای منتقله از راه آب و غذا  که از بیماری های آندمیک منطقه می باشد .  

 5- تحقیق در زمینه  بیماریهای نوپدید  (CCHF, influenza, …) و بیماریهای قابل پیشگیری با واکسن که به دلیل موقعیت جغرافیایی استان و مرز های مشترک با کشور هایی که امکان سرایت انواع بیماری های نو پدید را به داخل استان ما محتمل کرده است .

6- تحقیق در حوزه مقاومت انتی بیوتیکی و مصرف بی رویه آنتی بیو تیک ها با توجه به هشدار مکرر سازمان جهانی بهداشت

این مرکز  وظیفه خود میداند که با انجام تحقیقات کاربردی در حوزه های بهداشت و سلامت استان و همچنین ارتقاء کیفیت پژوهشی در حوزه فعالیت خود در ارتقاء سطح سلامت مردم استان کوشش نماید.

 

        I.            ایدز

 

در عرصه اپیدمیولوژیک :

 

1-       بررسی اپیدمیولوژیک در قالب " سرو اپیدمیولوژی ایدز در استان "

2-       بررسی اپیدمیولوژیک در زنان حامله در زمان مراجعه به بیمارستان ها برای زایمان

3-       بررسی اپیدمیولوژیک موارد ایدز در گروه های پرخطر (اگر بصورت دوره ای اجرا گردد می تواند روند بیماری در جامعه را توضیح دهد )

4-       بررسی اپیدمیولوژیک موارد ایدز در کودکان متولد شده از زنان مبتلا به ایدز (اگر بصورت دوره ای اجرا گردد می تواند روند بیماری در جامعه را توضیح دهد )

5-       بررسی اپیدمیولوژیک موارد سل در بیماران مبتلا به ایدز (به صورت دوره ای انجام گردد.)

6-        بررسی اپیدمیولوژیک موارد ایدز در بیماران مبتلا به سل (به صورت دوره ای انجام گردد )

 

 

در عرصه بهداشت و مراقبت و پیشگیری :

 

7-       بررسی سطح آگاهی گروه های پر خطر از ایدز و نحوه انتقال بیماری ( پرسنل پرستاری ، خدمات بیمارستانی ، خدمات شهری ، دانشجویان پزشکی ،...)

8-       بررسی سطح آگاهی کلی جامعه از ایدز و نحوه انتقال بیماری

9-       بررسی نتایج KAP study  برای تهیه مواد آموزشی لازم برای گروه های مختلف جامعه ( Knowledge , Attitude , Practice  )

10-   بررسی رفتارهای پر خطر در جامعه که منجر به افزایش خطر ابتلا به ایدز می شود

11-   بررسی رفتارهای پر خطر در جوانان که منجر به افزایش خطر ابتلا به ایدز می شود

12-   بررسی سطح آگاهی در بیماری  HIV/AIDSو درصد رفتار های پرخطر در دانش آموزان  مقطع راهنمایی و دبیرستان  مدارس سطح شهر بندرعباس

 

درمان طی مراقبت :

 

13-   بررسی میزان موفقیت درمان ایدز در مراکز بیماری های رفتاری استان

14-   بررسی علل شکست درمان در بیماران مبتلا به ایدز

15-   بررسی ژنتیکی افرادی که در مقابل ابتلا به ایدز مقاوم هستند ( مبتلا نمی گردند )

16-    بررسی عفونت های همزمان HBV و HCV و HIV در افراد معرفی شده از مراکز MMT و DIC به مراکز مشاوره  بیماریهای رفتاری استان هرمزگان

17-   تعیین عفونت همزمان سل و ایدز در بیماران مسلول ثبت شده در شهرستان های بندرعباس ، میناب و رودان 1392 تا 1395

18-   بررسی سطح آگاهی در بیماری HIV/AIDSو درصد رفتار های پرخطر در زندانیان شهر بندر عباس

19-   بررسی مقاومت دارویی در درمان بیماران مبتلا به ایدز و هپاتیت ها به شکل دوره ای

20-   بررسی تاثیر SMS در پایبندی به درمان در ایدز و هپاتیت ها

21-   بررسی تاثیر درمان ترکیبی در پایبندی به درمان بیماران مبتلا به ایدز

 

II.            هپاتیت و STI

مطالعات اپیدمیولوژیک:

1-       بررسی شیوع هپاتیت های ویروسی مثل B ,C در سطح استان

2-       بررسی عوامل خطر هپاتیت B , C با توجه به روش های جدید انتقال بیماری مثل تاتو ، اندوسکوپی ، آنژیوگرافی و ...

3-       بررسی اپیدمیولوژیک هپاتیت های ویروسی و بیماری های همزمان مثل ایدز و سل

4-       بررسی شیوع هپاتیت های B , C در گروه پر خطر مثل زندانیان ، معتادین ، مادران آلوده حامله ، پرسنل و کارکنان مراکز درمانی و بیمارستان ها و بیماران تالاسمی ، دیالیزی و هموفیلی ، آرایشگران مردانه و زنانه ، اعضای خانواده ،

5-       مولوکولار اپیدمیولوژی هپاتیت ها در سطح استان و گروه های پرخطر

6-        بررسی کودکان متولد شده از مادران آلوده به هپاتیت B   مزمن از نظر وضعیت سلامت و اقدامات انجام گرفته بر ای آنان در بدو تولد .

7-       میزان ایمنی افراد (اطفال- بزرگسال) به دنبال واکسیناسیون هپاتیت B

8-       بررسی شیوع HPV تناسلی در جامعه

9-       بررسی ارتباط بین اپیلاسیون و ابتلا به  زگیل تناسلی در جامعه

10-   بررسی شیوع  HSVII  (هرپس سیمپلکس ویروس تایپ 2)در زنان و مردان جوان جامعه

11-   بررسی مقاومت آنتی بیوتیکی گنوکوک

12-   بررسی شیوع کلامیدیا در نمونه های بالینی

 

در زمینه درمان

 

13-   بررسی نتایج درمان بیماران مبتلا به هپاتیت c  مزمن با داروهای جدید انتی ویروس

14-   بررسی نتایج درمان با داروهای جدید ضد ویروس در بیماران مبتلا به هپاتیت c  مزمن بر اساس سوش های مختلف آلودگی تعیین شده به روش PCR

15-   بررسی اثر مصرف چای سفید در افراد مبتلا به نوتروپنی ناشی از عوارض درمان

 

در زمینه آموزش و مراقبت و پیشگیری :

 

16-    بررسی سطح آگاهی و نگرش گروه های پر خطر از بیماری و نحوه ی انتقال آن

17-   بررسی سطح آگاهی و نگرش گروه های مختلف جامعه و نحوه نگرش آنها

18-   انجام مطالعات بررسی آگاهی ، نگرش و عملکرد ( KAP ) در بین کارکنان بیمارستان و مراکز درمانی در معرض خطر

19-   بررسی رفتارهای پرخطر منجر به بیماری های هپاتیت ویروسی مثل رفتار نامتعارف جنسی در زنان خیابانی 

20-   بررسی اگاهی پزشکان از تازه های درمان هپاتیت سی مزمن

 

   III.            مالاریا 

1-        بررسی اثربخشی سم پاشی ابقایی  در کاهش بروز مالاریا  در شهرستان بشاگرد و جاسک

2-         بررسی بیولوژی و اکولوژی ناقلین مالاریا  در استان  هرمزگان

3-        تعیین میزان عفونتهای همزمان ویواکس و فالسیپارم در استان هرمزگان

4-        بررسی میزان نقش سمپاشی ابقایی در کنترل طغیانهای مالاریا

5-        تعیین زمان مناسب سم پاشی ابقایی در مناطق مالاریا خیز بشاگرد ، جاسک و میناب

6-         تعیین میزان  کشندگی پشه بندهای LLIN توزیع شده در سال 1388  در مناطق مختلف استان (بشاگرد و جاسک )

7-        بررسی مدت نهفتگی انگل ویواکس در استان هرمزگان

8-        بررسی سویه های انگل ویواکس در مناطق مالاریاخیز استان هرمزگان

9-        ارزشیابی حشره کش دلتامترین مورد استفاده در سمپاشی ابقایی  در استان

10-    بررسی حساسیت و  مقاومت ناقلین  نسبت به حشره کش دلتامترین  مورد استفاده  در سمپاشی ابقایی در استان

11-    تعیین میزان  ایندکس خونخواری ناقلین مالاریا در شهرستانهای  بشاگرد و جاسک

12-    تحقیق در زمینه تمایز عود از عفونت جدید در بیماران مبتلا به مالاریا (تعیین ژنوتایپ انگل در بیماران و کنترل مجدد ژنوتایپ در صورت ابتلای جدید)

13-    تحقیق در زمینه تعیین ژنوتایپ موارد مثبت و بدون علامت در جمعیت های ایرانی و غیر ایرانی به صورت مجزا جهت تعیین ژنوتایپ های انگل های در گردش

14-    انجام بیماریابی در منطقه میناب به روش PCR  در اشخاص بدون علامت در جمعیت ایرانی به منظور تعیین فراوانی انگل .

15-    انجام بیماریابی در منطقه میناب به روش PCR  در اشخاص بدون علامت در غیر جمعیت ایرانی به منظور تعیین فراوانی انگل .

16-     بررسی علل کاهش موارد مالاریا در مناطق آندمیک مالاریا محدود به شهرستانهای بشاگرد و جاسک طی روند 15 سال اخیر از 1381 تا 1395

17-     ارزشیابی حشره کش های مورد استفاده در برنامه حذف مالاریا  بر روی ناقلین بیماری مالاریا در مناطق مختلف استان هرمزگان

18-     ارزشیابی پشه بندهای آغشته به حشره کش ها مورد استفاده در برنامه حذف مالاریا در مناطق مالاریا خیز استان هرمزگان

19-     بررسی ژنتیکی مقاومت در ناقلین بیماری مالاریا به حشره کش های مورد استفاده در برنامه حذف مالاریا در مناطق مالاریا خیز استان هرمزگان

20-     مطالعات ملکولی بر روی سیستماتیک ناقلین مالاریا در استان هرمزگان

 

 IV.            سل :

1-       بررسی پوشش استراتژی DOTS  در بیماران اسمیر مثبت استان هرمزگان.

2-        بررسی عوامل موثر در بروز موارد MDR  سل در استان هرمزگان از سال 1386 تا 1394

3-       تعیین مایکوباکتریوم های آتیپیک در نمونه های خلط مثبت شده  ارسالی به آزمایشگاه رفرانس بهداشت استان

4-       انجام آنتی بیوگرام و تعیین مقاومت دارویی در نمونه های کشت مثبت شده مایکوباکتریوم توبرکلوزیس در آزمایشگاه رفرانس بهداشت استان

5-       بررسی شیوع سل در افراد دیابتی

6-        بررسی شیوع سل و مقاومت دارویی سل در زندان

7-       بررسی شیوع سل در بیماران با نقص ایمنی

 

    V.            بیماریهای منتقله از آب و غذا و مشترک دام و انسان  :

1-       بررسی مقاومت دارویی به شیگلا سالمونلا

2-        بررسی شیوع بروسلوز و Q-fever در انسان و دام در منطقه

3-       بررسی طغیانهای اسهال در منطقه به شکل سالانه

4-       بررسی شیوع هپاتیت A در جامعه

 

  VI.            بررسی سرواپیدمیولوژیک در بیماری های عفونی و گرمسیری نوپدید و باز پدید و فصلی استان

 

1-        سرواپیدمیولوژی بیماری لپتواسپیورز

2-        سرواپیدمیولوژی بیماریهای CCHF و تب دنگو در جمعیت استان هرمزگان

3-        سرواپیدمیولوژی بیماری ریکتزیا

4-        سرواپیدمیولوژی بیماری سرخک و دیگر بیماری های قابل پیشگیری با واکسن

5-        سرواپیدمیولوژی بیماری Q fever

6-         سرواپیدمیولوژی بیماریهای آنفولانزا H1N1 و H5N1  ، H7N9

7-        بررسی سوشهای طغیانهای آنفولانزای فصلی در مناطق مختلف استان هرمزگان

8-        سرواپیدمیولوژی بیماریهای آنسفالیت های ویروس  west Nile virus ، ژاپنی و تب دره ریفت

9-        بررسی طغیان بیماری های قابل پیشگیری با واکسن ( بررسی پوشش ایمنسازی در حاشیه شهر بندرعباس در سال 1394-1395

10-    بررسی سطح آنتی بادی سرخجه در زنان داوطلب ازدواج مراجعه کننده به مرکز مشاوره قبل از ازدواج

11-    بررسی سطح آنتی بادی سرخک (IgG) در کودکان زیر 15 سال استان و شهرستانها

12-    بررسی سطح آنتی بادی سرخک در زنان داوطلب ازدواج مراجعه کننده به مرکز مشاوره قبل از ازدواج

13-    بررسی سطح آنتی بادی سرخک در کودکان زیر یک سال

14-    مقایسه تحقیقات  در مورد سرواپیدمیولوژی سرخک در استان هرمزگان با دیگر استانهای کشور به صورت کار مشترک

 

  VII.            گزش ها  ، حشره شناسی پزشکی و مبارزه با ناقلین:

1-        بررسی وضعیت آگاهی و عملکرد پزشکان و پرسنل درمانی نسبت به درمان عقرب زدگی در مراکز درمانی

2-        ارزیابی و مقایسه درمان عقرب زدگی در شهرستان های مختلف استان هرمزگان

3-        بررسی تغییرات داده های آزمایشگاهی در بیماران عقرب زده به تفکیک گونه عقرب در مراکز درمانی

4-        بررسی علائم موضعی انواع گزش ها در بیماران مراجعه کننده به مراکز درمانی

5-        تعیین علائم مارگزیدگی بر اساس نوع مار در بیماران مراجعه کننده به مراکز درمانی

6-         بررسی میزان کارایی و تشخیص آزمایشات روتین در بیماران عقرب زده در مراکز درمان

7-         مطالعات اکولوژيک و سیستماتیک  بر روی گونه های مهم جنس آئدس به عنوان ناقلین احتمالی بیماری های آربوویروسی در استان هرمزگان

8-         مطالعات اکولوژيک ، سیستماتیک بر روی مگس های ایجاد کننده میازیس در انسان در استان هرمزگان

9-         شناسایی عوامل پاتوژن موجود در مگس های مولد میاز با استفاده از روش های ملکولی در استان هرمزگان

10-     مطالعات اکولوژیک و سیستماتیک بر روی بندپایان زهر آگین (عقرب، عنکبوت ، مورچه های آتشین و ...) در استان هرمزگان

11-     کنترل تلفیقی جوندگان مهم شهری در مناطق شهری در استان هرمزگان

12-     ارزشیابی سموم بر روی جوندگان مهم شهری در مناطق شهری در استان هرمزگان

13-     ارزیابی اثرات دورکنندگی برخی از  ترکیبات گیاهی و شیمیایی بر علیه گونه های مختلف پشه های خانواده کولیسسیده (جنس های آنوفل، کولکس و آئدس)

14-     مطالعات مرتبط در زمینه حشره شناسی قانونی جنایی

15-     بررسی وضعیت مقاومت شپش سر به حشره کش های مورد استفاده در مناطق با شیوع بالا در استان هرمزگان

16-     ارزیابی روش ماگوتراپی جهت درمان زخم های مزمن ناشی از برخی از بیماری ها

17-     ارزیابی مشتقات گیاهی جهت کنترل مراحل بالغ و نابالغ گونه های مهم پشه های خانواده کولیسیده (جنس های آنوفل، کولکس و آئدس)

18-     بررسی ناقلین و مخازن احتمالی بیماری لیشمانیوز در مناطق مستعد در استان هرمزگان

19-     بررسی باقیمانده سموم در محیط زیست و ارزیابی اثرات آن بر روی موجودات غیر هدف

20-     بررسی ناقلین و مخازن بیماری تب هموراژیک کریمه کنگو با استفاده از روش های ملکولی در استان هرمزگان

21-    بررسی وضعیت پراکندگی و  وفور گونه ای مایت های گرد و غبار در اماکن انسانی در نقاط مختلف استان هرمزگان

 

 

VIII.            مقاومت آنتی بیوتیکی و عفونتهای Nosocomial :

 

1-        بررسی اپیدمیولوژی و راههای انتقال عوامل عفونتهای بیمارستانی و اکتسابی از جامعه

2-        بررسی فراوانی عوامل ژنتیکی مسئول مقاومت آنتی بیوتیکی در میکروارگانیسم های شایع در عفونتهای بیمارستانی و عفونتهای اکتسابی از جامعه

3-        بررسی عفونت و مقاومت های آنتی بیوتیکی در بیماران نقص ایمنی

4-        بررسی مصرف بهینه انتی بیوتیک ها

5-        بررسی دوره ای شیوع عفونت های بیمارستانی

6-         بررسی میزان رعایت احتیاطات استاندارد در بیمارستانها

7-        طراحی نرم افزار بیماریابی عفونت بیمارستانی بدنبال جراحی

 

    IX.            پایش ثبت بیماریها در سیستم بهداشتی