صفحه اصلی > دکترای پژوهشی 

مرکز تحقیقات بیماریهای عفونی و گرمسیری در سال 1390 پس از اعلام  فراخوان، از بین واجدین شرایط و از طریق مصاحبه علمی اولین دانشجوی phD. by research خود را جذب نمود و درمرداد ماه سال 95 در رشته حشره شناسی پزشکی فارغ التحصیل گردید. در حال حاضر در این مقطع یک دانشجو در حال فعالیت دارد .

جدول مربوط به دانشجویان مرکز به شرح ذیل می باشد:

 

ردیف

نام و نام خانوادگی دانشجو

آخرین مدرک تحصیلی و رشته

سال ورود

عنوان پایان نامه دوره phD by research

استاد راهنما

وضعیت تحصیلی

1

مهران شاهی

کارشناسی ارشد حشره شناسی پزشکی

1390

بررسي غناي گونه اي عقرب همی اسکورپیوس (Hemiscorpius) و علائم بالینی ناشی  از گزش آن در بیماران مناطق پر خطر بندرعباس و خمیر در سال 1393

 

دکتر سید حمید موسوی

فارغ التحصیل

 

2

میرزا علی نظر نژاد

پزشکی عمومی

1392

شناسایی و بررسی یک پانل از microRNA ها ی پلاسما به عنوان بیو مارکرهای تشخیصی در بیماران مبتلا به هپاتیت B مزمن ،ناقلین سالم و سیروز کبدی

دکتر سید حمید موسوی

در حال تحصیل