صفحه اصلی > تماس با ما مرکز تحقیقات عوامل اجتماعی در ارتقاء  سلامت خلیج‌فارسآدرس: بندرعباس – بلوار جمهوری اسلامی –جنب بیمارستان شهید محمدی انتهای کوچه بوستان دهم – دانشکده بهداشت


شماره تلفن:07633336202- 07633338583


کد پستی: 7919916753


شماره فکس: 07633338584


ایمیل: shdc@hums.ac.ir