صفحه اصلی > چشم اندازمرکز > معرفی مرکز 

 

معرفی مرکز تحقیقات باروری و ناباروری

خداوند متعال را سپاس می گوییم که مرکز تحقیقات باروری و ناباروری خلیج فارس طی دو سال توانسته است در زمینه فعالیت های پژوهشی رشد چشمگیری داشته باشد  و امتیاز لازم جهت اخذ موافقت قطعی را  از وزارت بهداشت کسب نماید.اعضای هیئت علمی این مرکز  با بالاترین انگیزه و توان علمی  در کنار فعالیت های آموزشی فعالیت های پژوهشی ارزشمندی را بصورت گروهی انجام می دهند و تلا ش می نمایند در   آینده خود را به رسالت و هدف آرمانی مرکز نزدیک نمایند

با توجه به اینکه دراستا ن هرمزگان ناباروری شایع بوده واین مسئله هم ازنظرعاطفی واقتصادی خانواده وجامعه راتحت تأثیرمی گذارد و از آنجاییکه انجام مطالعات كاربردي در اين زمینه مورد لزوم  است ،تصميم گرفته شده در دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان مركزي به منظور متمركز نمودن امكانات و توانایی هاي اين حوزه علمی تاسیس گردد. پس از فراهم نمودن مقدمات اوليه، و پیگیری جمعی از متخصصان دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان "مرکز تحقیقات باروری و ناباروری هرمزگان" با هدف  تعیین نیاز های اولویت دار حال و آینده سلامت باروری و درمان ناباروری راه اندازی شد و فعالیت خود را از سال 1386 در بیمارستان شریعتی آغاز نمود، سپس در آبان ماه سال1386 موفق به دریافت مجوز موافقت اصولی از وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی گردید.

رسالت

تامین امکانات و هدایت و بهره برداری از پژوهش های بنیادی و کاربردی در حوزه علوم باروری و ناباروری

 بیانیه رسالت

پیشگیری و درمان ناباروری، راههای مناسب پیشگیری، رفع مشکلات درمان ناباروری تشخیص ناهنجاریهای جنینی قبل از تولد، انجام مطالعات کاربردی در این زمینه ها را الزامی می کند. مرکز تحقیقات بهداشت باروری و ناباروری برای تامین امکانات و هدایت تحقیقات و مطالعات چند رشته ایی حوزه های فوق و نیز کاربردی سازی دستاوردهای تحقیقاتی در منطقه جنوب کشور راه اندازی شده است.

این مرکز وظایف خود را از طریق انجام فرآیند مدیریت تحقیقات بنیادی، کاربردی و توسعه ایی همراه با سایر رشته های بالینی و بنیادی اعم از گروه علوم پزشکی غیر پزشکی و نیز کاربردی کردن نتایج تحقیقات اقدامات بالینی ، تربیت پژوهشگران و همچنین آموزش سلامت باروری به مردم و کارکنان حوزه سلامت ، مشاوره به سیاستگزاران در سلامت باروری و ارائه خدمات سلامتی باروری انجام می رساند.