صفحه اصلی > چشم اندازمرکز > ریاست مرکز 

 

رئیس مرکز: دکتر مینو رجایی 

متخصص و جراح زنان و زايمان

فلوشيپ پریناتولوژی

استاد زنان و زایمان

لینک سامانه علم سنجی 

تماس: 07633337104

ایمیل: mrajaee@hums.ac.ir