صفحه اصلی > حوزه ریاست > ریاست 
 

نام ونام خانوادگی: دکتر محمدرضا حسینی زینلی  

سمت:  مدیر شبکه بهداشت و درمان شهرستان میناب   

مدرک تحصیلی: دکترای پزشکی        

تلفن:  07652224051             

سوابق اجرایی:

مسئول مرکز سلامت جامعه چاه مسلم بندرلنگه   2 سال

مسئول مرکز سلامت جامعه رستاق    2سال

مدیر شبکه بهداشت و درمان شهرستان بندرلنگه    4 سال

مسئول نظارت بر درمان معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان     1 سال

پزشک معتمد معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان   1 سال

رئیس بیمارستان رفسنجان    3سال

مدیر شبکه بهداشت ودرمان شهرستان میناب

 

 

 

امتیازدهی