صفحه اصلی > ریاست  

نام : دکتر عنایت عاقل 

سمت : ریاست شبکه بهداشت و درمان بندرلنگه 

مدرک تحصیلی :  دکترای پزشکی

سوابق اجرائی  : ریاست شبکه بهداشت و درمان جاسک 

تلفن تماس : 44244015 - 076