صفحه اصلی > اعضای مرکز 

 رئیس مرکز ثبت سرطان جمعیتی: دکتر مهربان شاهی

کارشناس مرکز ثبت سرطان جمعیتی: خانم نرگس ذاکری

 

اعضاء کمیته های علمی و اجرایی ثبت سرطان:

آقای دکتر غلامرضا روشندل، مسئول برنامه ملی ثبت سرطان

آقای دکتر تیمور آقا ملائی، معاون تحقیقات و فناوری دانشگاه

آقای دکتر غلامعلی جاودان، معاون بهداشتی و رئیس مرکز بهداشت استان

آقای دکتر عبدالله غریب زاده، معاون درمان دانشگاه

خانم دکتر نسرین داوری دولت آبادی، مدیر توسعه پژوهش 

خانم دکتر رازنهان،  مدیر واحد مبارزه با بیماری های غیرواگیردار

آقای دکتر یعقوب آشوری، رئیس مرکز رادیوتراپی شیمی درمانی امید

آقای دکتر علی آتش آب پرور، مدیر گروه پاتولوژی و رئیس بخش پاتولوژی بیمارستان شهیدمحمدی

خانم صدیقه بهمنی، رئیس بخش مدارک پزشکی بیمارستان شهیدمحمدی