صفحه اصلی > منوی پایین > کارگاه های آموزشی 


لیست کارگاهای کتابخانه مرکزی در سال 1398

ردیف

نام کارگاه

مدرس


 

تاریخ برگزاری


 

تعداد ساعت

محتوا

لیست حضور غیاب

1

اخلاق حرفه ای در کتابداری و اطلاع رسانی پزشکی

آقای دکتر سرنی زاده

1398/01/25

4

تعریف فلسفی و کاربردی اخلاق و اخلاق حرفه ای

تاریخچه و ضرورت اخلاق حرفه ای کتابداری

اخلاق در نظریات کتابداری

ملاحظات اخلاقی در کتابداری به همراه مثال های کاربردی

لیست

2

کارگاه پیشرفته جستجوی در بانک های اطلاعاتی


 

آقای دکتر کبیری


 

1398/2/3

1398/2/4


 

8


 

محتوا2

محتوا 1
 

لیست

3

آشنایی با پایگاه scopus

خانم زارعی

1398/02/9

4

معرفی و نحوه جستجو منابع، جستجو براساس نویسندگان و وابستگی سازمانی.


 


لیست

4

پایگاه اطلاعاتی pubmed


 

خانم دانشور

1398/02/23

5

معرفی پایگاه، نحوه ی عضویت، انواع جستجوی ساده، جستجوی پیشرفته، جستجو از طریق مش، فیلترهای جستجو، عملگرهای بولین، جستجوی مقالات یک نویسنده، جستجوی مجلات نمایه شده در پاب مد، شیوه های ذخیره نتایج


لیست

5

کتابدار بالینی

خانم دکتر لطیفی

1398/03/20

8

تاریخچه، تعریف و ویژگی های کتابدار بالینی

تعریف، اهمیت و فرایند پزشکی مبتنی بر شواهد

قوانین شش گانه پزشکی مبتنی بر شواهد

اهداف و مهارت های کتابدار بالینی

منابع اطلاعاتی در پزشکی بالینی

دوره های آموزشی کتابدار بالینی

لیست

6

آشنایی با سامانه منبع یاب

خانم دانشور

1398/03/27

4

معرفی سامانه منبع یاب، امکانات سامانه، جستجو در سامانه منبع یاب، شاخص های ارزیابی مجلات در سامانه منبع یاب

لیست

7

مرجع نگاری با Endnote


 

خانم دکتر لطیفی

1398/04/17

4

نرم افزار مدیریت استناد، ايجاد يك كتابخانه به‌وسيلة اندنوت

مديريت كتابخانة ايجاد شده در اندنوت، استناد به‌وسيلة اندنوت هنگام نگارش، جست‌وجو در پايگاههاي اطلاعاتي و انتقال نتايج به اندنوت

لیست

8

آشنایی با پایگاه science direct

خانم زارعی

1398/04/30

4

معرفی منابع- کتاب – مجلات و نحوه جستجو منبع.

لیست

9

پایگاه اطلاعاتی uptodate


 

خانم زارعی

1398/05/07

4

معرفی و نحوع جستجو و بازیابی منابع.


 

لیست

10

آشنایی با سامانه نوپا

خانم دانشور

1398/06/07

4

معرفی 12 سامانه موجود در نوپا

لیست
11  جستجو در پایگاه های اطلاعاتی بالینی خانم دکتر لطیفی 28-27-26 شهریور ماه 12 محتوا 1

محتوا 2

لیست
12

آشنایی با شاخص های علم سنجی

خانم دکتر لطیفی

1398/07/08

4

آشنایی با H- Index

impact factor, citescore, SNIP, SJR , …

لیست
13

پایگاه اطلاعاتی clinical key


 

خانم دانشور

1398/07/22

6

معرفی پایگاه، ویژگیها، محتوای پایگاه، نحوه عضویت، جستجوی در هر یک از منابع موجود در پایگاه شامل Books, Journals, Drug monographs و...

لیست
14

آشنایی با نرم افزار مدیریت Mendely

آقای دکتر علیزاده

1398/08/20

4

نرم افزار مدیریت استناد، ايجاد كتابخانه، استناد به‌وسيلة نرم افزار هنگام نگارش

لیست
15

نحوه انتخاب مجلات و آشنایی با مجلات معتبر

خانم دکتر لطیفی

1398/08/28

4

تشخیص مجلات معتبر و نامعتبر ، معیارهای انتخاب مجله برای ارسال مقاله، گزینش مجلات از پایگاه های SCOPUS, PUBMED, ISI

لیست
16

آشنایی با روش های آموزش در کارگاه های آموزشی (مقدماتی)

خانم دکتر کمالی

1398/09/10


 

6

تعریف تدریس و یادگیری، مدل عمومی تدریس، اهداف آموزشی، انواع و سطوح آنها

لیست
17

آشنایی با روش های آموزش در کارگاه های آموزشی (پیشرفته)

خانم دکتر کمالی

1398/09/11

8

روش تدریس سخنرانی، آشنایی با روشهای تدریس مشارکتی

لیست
18

سرقت علمی و نرم افزارهای سرقت ادبی

خانم دکتر لطیفی

1398/10/09

4

تعریف سوء رفتارهای پژوهشی، مفهوم سرقت علمی ، نگاهی به انواع سرقت علمی، آشنایی با دلایل ارتکاب سرقت علمی ، راهکارهای مقابله از مبارزه تا پیشگیری، نرم افزارهای پیشگیری از سرقت علمی

لیست
19

استخراج مقاله علمی و پژوهشی از پایان نامه، رساله و طرح پژوهشی

خانم دکتر لطیفی

1398/11/23

4

آشنایی با انواع مقالات ، شیوه نگارش مقاله علمی – پژوهشی و ...


لیست
20

Submit مقاله در مجلات علمی


 

خانم دکتر لطیفی

1398/12/05

4

ارسال مقاله، داوری و بازنگری

روشهای افزایش شانس اکسپت مقاله و ...

لیست