صفحه اصلی > آرشیو اخبار 


برگزاری جلسه با ماما های مراکز و بررسی وضعیت شاخص ها
 

برگزاری جلسه برای ماما های مراکز با حضور مهندس رادمنش معاون بهداشتی و کارشناسان سلامت خانواده شبکه بهداشت و درمان جاسک در خصوص شناسایی به موقع مادران باردار، مراقبت های پیش از بارداری، پیشگیری از زایمان در منزل، مراقب های پس از بارداری، پیشگیری از مرگ کودکان یکماهه و انجام دهگردشی ها مناطق سیاری و ارتقای شاخص های بهداشتی

 

 

تاریخ درج خبر : سه شنبه ٣ دی ١٣٩٨  |  کد خبر : ١٦٤٤٥ | تعداد نمایش خبر : 50