صفحه اصلی > اطلاعیه ها 


به همت واحد آموزش مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی استان انجام شد:
برگزاری کارگاه یک روزه ارزیابی شاخص های ایمنی بیمارستان ها (FHSI)
 

دکتر امیر حسن اسدی گفت: از آنجایی که، بیمارستان ها، در خط مقدم ارائه خدمات به مصدومین ناشی از حوادث و بلایا  قرار دارند؛ لذا ارزیابی خطر و اطلاع از ایمنی بیمارستان ها اولین گام در آمادگی در مقابل حوادث و بلایا می باشد. این ارزیابی شامل شناخت مخاطرات، آسیب پذیری سازه ای و غیر سازه ای، آمادگی عملکردی و ظرفیت، به عنوان اولین گام در بهبود آمادگی بیمارستان ها در برابر بلایاست. لذا در همین راستا و به منظور شناسایی و ارزيابی ريسک هاي موجود و مديريت آن ها در اين مراکز؛ کارگاه ارزیابی ایمنی سازها با حضور 50 نفر از مدیران بیمارستان ها و دبیران کارگروه بهداشت در بلایای شبکه های بهداشت و درمان کل استان، در سالن آموزش مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی استان برگزار شد. در این کارگاه سرفصل های از قبیل ارزیابی مخاطرات، ارزیابی عملکردی، ارزیابی غیر سازه ایی، ارزیابی سازه ایی و ورود و جمع بندی داده ها، آموزش داده شد. دکتر اسدی در ادامه افزودند: برگزاری کارگاه های از این دست و انجام مستمر این ارزیابی ها می تواند اطلاعات و اقدامات مورد نیاز برای ارتقای عملکرد سیستم های درمانی و بیمارستان ها را فراهم نماید.

تاریخ درج خبر : يکشنبه ٣ دی ١٣٩٦  |  کد خبر : ١٠٣٢٣ | تعداد نمایش خبر : 203