صفحه اصلی > اخبار سازمان 


دستورالعمل اجرایی نحوه امتیازدهی به فعالیتهاي تحقیقاتی دانشجویان پژوهشگر
دستورالعمل اجرایی نحوه امتیازدهی به فعالیتهاي تحقیقاتی دانشجویان پژوهشگر موضوع بند «ك» ماده 2 آییننامه«تسهیلات آموزشی، پژوهشی و رفاهی ویژه استعدادهاي درخشان»
 ١٠:٢٤ - يکشنبه ١٢ خرداد ١٣٩٨ - نظرات : ٠متن کامل >>
 ٠٨:١٧ - يکشنبه ١٢ خرداد ١٣٩٨ - نظرات : ٠متن کامل >>
مقام معظم رهبری: تقدیر خداوند این است که فلستین آزاد خواهد شد
مقام معظم رهبری: تقدیر خداوند این است که فلستین آزاد خواهد شد
مقام معظم رهبری: تقدیر خداوند این است که فلستین آزاد خواهد شد
 ١٠:٠٩ - چهارشنبه ٨ خرداد ١٣٩٨ - نظرات : ٠متن کامل >>

<< صفحه قبلی1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 صفحه بعدی >>