دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان
1398/4/25

مشارکت ۸۶ درصدی مردم شهرستان میناب در طرح ملی کنترل فشارخون

مدیر شبکه بهداشت و درمان شهرستان میناب با اعلام این خبر گفت: ۸۶ درصد جمعیت هدف شهرستان میناب به بسیج ملی کنترل فشار خون پیوستند. ...


دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان
1398/4/25

آموزش فرآیند نظام ارجاع در شبکه بهداشت و درمان شهرستان پارسیان

مدیر شبکه بهداشت و درمان شهرستان پارسیان گفت: کاهش هزینه های درمانی، دسترسی آسان به خدمات درمانی و ارتقاء سطح کیفی خدمات با اجرای سیستم ارجاع محقق خواهد شد. ...


دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان
1398/4/25 مدیر شبکه بهداشت و درمان شهرستان میناب:

کشتارهای غیرمجاز دام زمینه ساز شیوع بیماری تب خونریزی دهنده کریمه کنگو هستند

مدیر شبکه بهداشت و درمان شهرستان میناب گفت : کشتارهای غیرمجاز زمینه ساز شیوع بیماریهایی از جمله تب خونریزی دهنده کریمه کنگو هستند و برای رفع این خطر هم دامپزشکی نظارت خود را دقیق تر انجام دهد و هم مردم باید از مصرف گوشت های فاقد مهر و برچسب خودداری کنند. ...


دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان
1398/4/25

بازدید سرزده دکتر حسینی از کلینیک ها و مطب های بخش خصوصی شهرستان میناب

مدیر شبکه بهداشت و درمان این شهرستان در راستای اهداف رضایت و پوشش خدمات کامل و مطلوب به مراجعین و بیماران، به همراه تیم نظارت بر درمان دانشگاه از کلینیک ها و مطب های بخش خصوصی و متخصصین بازدید و میزان مراجعات مردم، چگونگی ارائه خدمات پزشکان و متخصصین بخش خصوصی جهت خدمت رسانی به مردم شریف میناب و توابع را مورد بررسی قرار داد. ...