دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان
1397/11/28 دکتر دماری دانشیار دانشگاه علوم پزشکی تهران:

ایجاد ساختار های سلامت محله در سطح شهرها یک نوع تغییر اجتماعی است

دکتر بهزاد دماری دانشیار دانشگاه علوم پزشکی تهران در حاشیه برگزاری کارگاه آموزشی – مشورتی استقرار و پایدار سازی کانون های سلامت محله ویژه کارشناسان امور اجتماعی دانشگاههای علوم پزشکی سراسر کشور در جزیره قشم گفت: افرادی که در جایگاه کارشناس امور اجتماعی در استان و شهرستان پیگیر تشکیل کانون های توسعه سلامت محلات هستند؛ باید در این زمینه توانمندی های لازم را داشته باشند. ...


دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان
1397/11/28 رییس دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان در جزیره قشم گفت:

شمار تخت‌های بیمارستانی ویژه نوزدان افزایش می یابد

رئیس دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان در بازدید از مراکز بهداشتی درمانی جزیره قشم گفت: افزایش تخت‌های بیمارستانی ویژه نوزدان از مهم‌ترین اولویتهای دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان در سال آینده است که با توجه به اهمیت و موقعیت جزیره قشم در تلاش هستیم بخش NICU " تخت‌های ویژه نوزدان " را در نیمه نخست سال 98 دربیمارستان پیامبراعظم (ص) قشم راه اندازی کنیم. ...


دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان
1397/11/28

آموزش بسته جدید مراقبت های ادغام یافته کودک سالم و مانا در کیش

در راستای ارتقای سلامت کودکان زیر پنج سال در کیش، کارگاه دو روزه آموزشی بسته خدمتی جدید کودکان شامل مراقبت های ادغام یافته ناخوشی های اطفال و کودک سالم در سالن شهید همت بوعلی این شهرستان، برگزار شد. ...


دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان
1397/11/27 مدیر کل امور اجتماعی وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی:

اجتماعی شدن سلامت و جلب مشارکت مردمی از موضوعات اساسی جامعه است

مدیر کل امور اجتماعی وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی در کارگاه آموزشی – مشورتی استقرار و پایدار سازی کانون های سلامت محله در جزیره قشم گفت: از موضوعات اساسی در اجتماعی شدن سلامت موضوع مشارکت مردمی و حمایت طلبی از سازمانها، نهادها و دستگاههای اجرایی است. ...