صفحه اصلی > اطلاعیه ها 


دستورالعمل اجرایی نحوه امتیازدهی به فعالیتهاي تحقیقاتی دانشجویان پژوهشگر
 

دستورالعمل اجرایی نحوه امتیازدهی به فعالیتهاي تحقیقاتی دانشجویان پژوهشگر موضوع بند «ك» ماده 2 آیین نامه «تسهیلات آموزشی، پژوهشی و رفاهی ویژه استعدادهاي درخشان» 

 

 

 
دستورالعمل

 

تاریخ درج خبر : دوشنبه ١٦ اسفند ١٤٠٠  |  کد خبر : ٢٧٢٠٩ | تعداد نمایش خبر : 356
 

Share