صفحه اصلی > اخبار 


برنامه ریزی به منظور کسب مرجعیت علمی در منطقه
برنامه ریزی به منظور کسب مرجعیت علمی در منطقه
 
برنامه ریزی به منظور کسب مرجعیت علمی در منطقه

در برنامه ریزی به منظور کسب مرجعیت علمی در منطقه، تالیف کتاب به زبان های خارجی جایگاه ویژه ای دارد که با توجه به وجود توانمندی حضور در این عرصه در جامعه علمی کشور، کمیسیون ارزشیابی متون و منابع مرجع علوم پزشکی به منظور آشنایی اعضای محترم هیات علمی با فرایند نشر کتاب در انتشارات معتبر بین المللی اقدام به برگزاری یک کارگاه یک روزه " نگارش و انتشار کتب مرجع بین المللی" همراه با امکان پرسش و پاسخ در روز پنجشنبه مورخ ۱۷ تیرماه ۱۴۰۰ از ساعت ۹ الی ۱۳) مطابق برنامه پیوست) نموده است. مقتضی است با ارسال این نامه به کلیه گروه های آموزشی آن دانشگاه/ دانشکده و اطلاع رسانی از طریق سایت دانشگاه و دانشکده ها، از کلیه اعضای هیات علمی علاقمند دعوت گردد تا در این کارگاه شرکت نموده و با ارایه بازخوردهای خود کمیسیون مذکور را در رسیدن به این هدف یاری نمایند. شایان ذکر است برنامه ریزی امتیازات ویژه برای مولفین کتاب در سطح بین الملل در حال انجام است و به زودی از طریق درگاه کمیسیون فوق الذکر 

به آدرس /books/ir.ac.nasrme://https اطلاع رسانی خواهد شد

. https://vc1.vums.ac.ir/live :کارگاه لینک

تاریخ درج خبر : سه شنبه ١٥ تير ١٤٠٠ | کد خبر : ٢٣٣٢٥ | تعداد نمایش خبر : 125
 

 


خروج