صفحه اصلی > اخبار 


با توجه به اینکه تعدادی از دانشجویان موفق به انتخاب واحد نشده اند انتخاب واحد تابستان 1400 تا روز سه شنبه مورخ 1400/4/22تمدید گردید
با توجه به اینکه تعدادی از دانشجویان موفق به انتخاب واحد نشده اند انتخاب واحد تابستان 1400 تا روز سه شنبه مورخ 1400/4/22تمدید گردید
 
با توجه به اینکه در سیستم آموزشی هم آوا اشکال بوجود آمده است انتخاب واحد تابستان 1400 تا روز دوشنبه مورخ 1400/4/21 تمدید گردید

با توجه به اینکه تعدادی از دانشجویان موفق به انتخاب واحد نشده اند انتخاب واحد تابستان 1400 تا روز سه شنبه مورخ 1400/4/22تمدید گردید

تاریخ درج خبر : شنبه ١٩ تير ١٤٠٠ | کد خبر : ٢٣٣٥٨ | تعداد نمایش خبر : 781
 

 


خروج