صفحه اصلی > اخبار 


قابل توجه دانشجویانی که در تابستان 1400 دروس گروه معارف اخذ نموده اند
تاریخ امتحانات گروه معارف در تابستان 1400 تغییر پیدا گرد
تاریخ امتحانات گروه معارف در تابستان 1400 تغییر پیدا گرد
 ١٨:٢٦ - دوشنبه ٢٥ مرداد ١٤٠٠ - نظرات : ٠متن کامل >>
با توجه به اینکه تعدادی از دانشجویان موفق به انتخاب واحد نشده اند انتخاب واحد تابستان 1400 تا روز سه شنبه مورخ 1400/4/22تمدید گردید
با توجه به اینکه تعدادی از دانشجویان موفق به انتخاب واحد نشده اند انتخاب واحد تابستان 1400 تا روز سه شنبه مورخ 1400/4/22تمدید گردید
با توجه به اینکه تعدادی از دانشجویان موفق به انتخاب واحد نشده اند انتخاب واحد تابستان 1400 تا روز سه شنبه مورخ 1400/4/22تمدید گردید
 ١٢:٠٢ - شنبه ١٩ تير ١٤٠٠ - نظرات : ٠متن کامل >>
با توجه به اینکه در سیستم آموزشی هم آوا اشکال بوجود آمده است انتخاب واحد تابستان 1400 تا روز دوشنبه مورخ 1400/4/21 تمدید گردید
با توجه به اینکه در سیستم آموزشی هم آوا اشکال بوجود آمده است انتخاب واحد تابستان 1400 تا روز دوشنبه مورخ 1400/4/21 تمدید گردید
با توجه به اینکه در سیستم آموزشی هم آوا اشکال بوجود آمده است انتخاب واحد تابستان 1400 تا روز دوشنبه مورخ 1400/4/21 تمدید گردید
 ١١:٥٦ - شنبه ١٩ تير ١٤٠٠ - نظرات : ٠متن کامل >>
برنامه ریزی به منظور کسب مرجعیت علمی در منطقه
برنامه ریزی به منظور کسب مرجعیت علمی در منطقه
برنامه ریزی به منظور کسب مرجعیت علمی در منطقه
 ٠٩:٤٥ - سه شنبه ١٥ تير ١٤٠٠ - نظرات : ٠متن کامل >>
شفاف سازی فرایند اعطای گرنت مرکز ملی تحقیقات راهبردی آموزش پزشکی
شفاف سازی فرایند اعطای گرنت مرکز ملی تحقیقات راهبردی آموزش پزشکی
شفاف سازی فرایند اعطای گرنت مرکز ملی تحقیقات راهبردی آموزش پزشکی
 ٠٩:٣٩ - سه شنبه ١٥ تير ١٤٠٠ - نظرات : ٠متن کامل >>

<< صفحه قبلی1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 صفحه بعدی >>