صفحه اصلی > اخبار 


دور ه هاي آموزشي عمومي ضمن خدمت براي كليه پرسنل
دور ه هاي آموزشي عمومي ضمن خدمت براي كليه پرسنل
دور ه هاي آموزشي عمومي ضمن خدمت براي كليه پرسنل
 ١٣:٥١ - چهارشنبه ١٣ اسفند ١٣٩٩ - نظرات : ٠متن کامل >>
كسب ديپلم افتخار
كسب ديپلم افتخار در دوازدهمين المپياد علمي دانشجويان علوم پزشكي كشور
كسب ديپلم افتخار در دوازدهمين المپياد علمي دانشجويان علوم پزشكي كشور
كسب ديپلم افتخار در دوازدهمين المپياد علمي دانشجويان علوم پزشكي كشور
 ١٢:٢١ - سه شنبه ١٢ اسفند ١٣٩٩ - نظرات : ٠متن کامل >>
قابل توجه پذیرفته شدگان تکمیل ظرفیت چهل و هفتمین دوره آزمون پذیرش دستیار تخصصی پزشکی سال تحصیلی 1400-1399
قابل توجه پذیرفته شدگان تکمیل ظرفیت چهل و هفتمین دوره آزمون پذیرش دستیار تخصصی پزشکی سال تحصیلی 1400-1399
قابل توجه پذیرفته شدگان تکمیل ظرفیت چهل و هفتمین دوره آزمون پذیرش دستیار تخصصی پزشکی سال تحصیلی 1400-1399
 ٠٧:٥٩ - سه شنبه ١٢ اسفند ١٣٩٩ - نظرات : ٠متن کامل >>
« چهارمين و پنجمين دوره آموزشي الزامي توجيهي بدوخدمت كاركنان»
« چهارمين و پنجمين دوره آموزشي الزامي توجيهي بدوخدمت كاركنان»
« چهارمين و پنجمين دوره آموزشي الزامي توجيهي بدوخدمت كاركنان»
 ٠٨:٣٦ - يکشنبه ١٠ اسفند ١٣٩٩ - نظرات : ٠متن کامل >>
نخستین کنگره دیجیتال مدیریت و درمان 19-COVID
نخستین کنگره دیجیتال مدیریت و درمان 19-COVID
نخستین کنگره دیجیتال مدیریت و درمان 19-COVID
نخستین کنگره دیجیتال مدیریت و درمان 19-COVID
 ٠٨:٤٧ - شنبه ٩ اسفند ١٣٩٩ - نظرات : ٠متن کامل >>

<< صفحه قبلی4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 صفحه بعدی >>