نام:روح الله

نام خانوادگی:اکبرپور

مدرک تحصیلی: 

سابقه کار:

سمت:مسئول روابط عمومی

شرح وظایف روابط عمومی:

1-گردآوری وتدوین گزارش برنامه ها وعملکرده وفعالیتهای سازمان به منظور برنامه ریزی-اطلاع رسانی به مسئولان ومردم وانعکاس آن دررسانه ها

2-جمع آوری پیشنهادات مردم وکارکنان درخصوص عملکردوفعالیتهای سازمان به منظور ترغیب کارکنان به مشارکت هرچه موثر تردر بهبودجریان امورسازمان

3-انتشاراطلاعیه وتهیه موارد انتشاراتی به منظورمعرفی سازمان

4-پوشش تصويري مراسم و رويدادها،تهيه آرشيو عكس وتصوير از سازمان و طرحها و برنامه ها

5-تلاش براي تقويت هرچه بيشتر روحيه تفاهم بين كاركنان و مديران و هدايت و توسعه بهداشت رواني در محيط كار

 

6-برگزاري و مشاركت در همايشها وكنفرانس و مناسبتها