صفحه اصلی > دانشگاه > درباره دانشگاه 

 

تاريخچه دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی هرمزگان

دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني استان هرمزگان از جمله دانشگاههاي علوم پزشكي است كه پس از انقلاب شكوهمند اسلامي ايران تاسيس شده است. سابقه فعاليت هاي آموزشي اين دانشگاه به تاسيس مجموعه آموزشي و پژوهشي هرمزگان در سال  توسط سازمان منطقه اي بهداري استان هرمزگان باز مي گردد. اين مجموعه در مورخ 9/11/65 وزير محترم وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي به دانشكده پرستاري و مامايي تغيير نام يافت و در همان سال با پذيرش 98 دانشجو در رشته هاي پرستاري و مامايي به فعاليت خود ادامه داد. از سوي ديگر، دانشكده پزشكي بندرعباس نيز در تاريخ 1 /12/1365در نتيجه تلاش و زحمات بي شائبه مقامات وقت دانشگاه و استان تاسيس گرديد و فعاليت آموزشي خود را با پذيرش 140 دانشجوي پزشكي آغاز نمود.هم اكنون اين دانشگاه با برخورداري از مكانهاي مناسب، تجهيزات نوين و نيروي انساني فداكار و كارآمد به تربيت دانشجويان زبده در حيطه علوم پزشكي و ارائه طيف وسيعی از خدمات بهداشتي و درماني در سطح استان هرمزگان مبادرت دارد