صفحه اصلی > خدمات الکترونیک > سامانه وب کنفرانس دانشگاه 

از سیستم وب کنفرانس(Web Conference) جهت تشکیل و مدیریت جلسات و کارگاه ها استفاده می شود.از قابلیت های این سیستم میتوان به موارد زیر اشاره کرد :

قابلیت مدیریت کاربران و شرکت کنندگان در سیستم وب کنفرانس (Web Conference)

قابلیت آپلود کردن و نمایش PowerPoint

دارای تخته وایت برد (White Board) جهت نوشتن بر روی آن و نمایش به بقیه

قابلیت چت کردن(Chat) با همگی و یا فردی از شرکت کنندگان در سیستم وب کنفرانس (Web Conference)

قابلیت کنفرانس صوتی (Voice Conference)

قابلیت کنفرانس تصویری (Video Conference)

قابلیت به اشتراک گذاشتن صفحه کامپیوتر شخصی برای بقیه (Desktop Sharing)

قابلیت ضبط کنفرانس ها و به اشتراک گذاشتن فایل مربوطه

قابلیت گذاشتن لینک در صفحه قابلیت برگزاری نظر سنجی جهت دریافت نظرات شرکت کننده

 

نرم افزار های مورد نیاز استفاده از سامانه وب کنفرانس دانشگاه :

 

Download Flash Player 19 for Chrome , Safari , Mozilla FireFox

Download Flash Player 19 For IE

-------------------------------------------------------------------------

Download Adobe Connect Add-Ins

Chrome_Manual

-------------------------------------------------------------------------

Download Adobe Connect For Apple iOS

Download Adobe Connect For Android

 

آدرس سامانه وب کنفرانس دانشگاه : http://webconf.hums.ac.ir/hums

 

آدرس کامل هر جلسه یا کارگاه توسط مسئول مربوطه به اطلاع کاربران خواهد رسید