صفحه اصلی > اطلاعیه ها 


آیین نامه" دستورالعمل اجرایی نحوه امتیازدهی به فعالیتهاي تحقیقاتی دانشجویان پژوهشگر موضوع بند " ک‌" ماده 2 آیین نامه « تسهیلات آموزشی، پژوهشی و رفاهی ویژه استعدادهاي درخشان"
 

تاریخ درج خبر : سه شنبه ٣ دی ١٣٩٨  |  کد خبر : ١٦٤٣٨ | تعداد نمایش خبر : 167