صفحه اصلی > اخبار 


دستورالعمل اجرایی نحوه امتیازدهی به فعالیتهاي تحقیقاتی دانشجویان
دستورالعمل اجرایی نحوه امتیازدهی به فعالیتهاي تحقیقاتی دانشجویان
 ٠٩:٠٩ - 1400/03/03 - نظرات : ٠متن کامل >>
بیست و دومین کنگره مجازی سالیانه ملی و هشتمین کنگره بین المللی پژوهشی دانشجویان علوم پزشکی
بیست و دومین کنگره مجازی سالیانه ملی و هشتمین کنگره بین المللی پژوهشی دانشجویان علوم پزشکی
 ٠٨:٣٥ - 1400/03/03 - نظرات : ٠متن کامل >>
بیست و دومین کنگره مجازی سالیانه ملی و هشتمین کنگره بین المللی پژوهشی دانشجویان علوم پزشکی در تاریخ ۹ شهریور ۱۴۰۰ توسط دانشگاه علوم پزشکی گناباد
بیست و دومین کنگره مجازی سالیانه ملی و هشتمین کنگره بین المللی پژوهشی دانشجویان علوم پزشکی در تاریخ ۹ شهریور ۱۴۰۰ توسط دانشگاه علوم پزشکی گناباد
بیست و دومین کنگره مجازی سالیانه ملی و هشتمین کنگره بین المللی پژوهشی دانشجویان علوم پزشکی در تاریخ ۹ شهریور ۱۴۰۰ توسط دانشگاه علوم پزشکی گناباد
 ٠٨:٢٥ - 1400/03/03 - نظرات : ٠متن کامل >>
تقدیر از سرکار خانم سکینه دادی پور به عنوان پژوهشگر برجسته
تقدیر از سرکار خانم سکینه دادی پور به عنوان پژوهشگر برجسته
 ١١:١٨ - 1400/01/21 - نظرات : ٠متن کامل >>
تقدیر از دانشجویان برتر و منتخب دومین کنگره پژوهشی و دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان
تقدیر از دانشجویان برتر و منتخب دومین کنگره پژوهشی و دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان
 ١٠:٤٩ - 1400/01/21 - نظرات : ٠متن کامل >>
تقدیر از دانشجویان برتر و منتخب دومین کنگره پژوهشی و دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان
تقدیر از دانشجویان برتر و منتخب دومین کنگره پژوهشی و دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان
تقدیر از دانشجویان برتر و منتخب دومین کنگره پژوهشی و دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان
 ١٠:٤٣ - 1400/01/21 - نظرات : ٠متن کامل >>
عرض تبریک به سرکار خانم سکینه دادی پور ، پژوهشگر برجسته
عرض تبریک به سرکار خانم سکینه دادی پور ، پژوهشگر برجسته
عرض تبریک به سرکار خانم سکینه دادی پور ، پژوهشگر برجسته
 ٠٩:٥١ - 1400/01/21 - نظرات : ٠متن کامل >>
در خصوص اسامي دانشجويان شاغل به تحصيل و فارغ التحصيل واجد شرايط تشويق ، بر اساس شيوه نامه ي تشويق
در خصوص اسامي دانشجويان شاغل به تحصيل و فارغ التحصيل واجد شرايط تشويق ، بر اساس شيوه نامه ي تشويق
 ١٤:٤١ - 1399/12/13 - نظرات : ٠متن کامل >>
دستورالعمل اجرایی نحوه امتیازدهی به فعالیتهاي تحقیقاتی دانشجویان
دستورالعمل اجرایی نحوه امتیازدهی به فعالیتهاي تحقیقاتی دانشجویان
 ٠٩:٠٢ - 1399/12/02 - نظرات : ٠متن کامل >>
دومین کنگره پژوهشی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان تاریخ برگزاری 30بهمن و 1 اسفندماه
دومین کنگره پژوهشی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان تاریخ برگزاری 30بهمن و 1 اسفندماه
دومین کنگره پژوهشی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان تاریخ برگزاری 30بهمن و 1 اسفندماه
 ١١:٢١ - 1399/10/16 - نظرات : ٠متن کامل >>

2 3 4 5 6 7 8 صفحه بعدی >>