صفحه اصلی > اخبار 


برگزاری جلسه شورای آموزشی باحضور معاون آموزشی دانشگاه
برگزاری جلسه شورای آموزشی باحضور معاون آموزشی دانشگاه
 

برگزاری جلسه شورای آموزشی باحضور معاون آموزشی دانشگاه، مدیران حوزه معاونت آموزشی و رؤسا و معاونین آموزشی دانشکده ها، جهت بررسی مسائل و مشکلات آموزشی و برنامه ریزی و تصمیم گیری درخصوص درخواست‌ها و موارد مطرح شده توسط وزارت و دانشکده های مختلف.

تاریخ درج خبر : دوشنبه ٨ آذر ١٤٠٠ | کد خبر : ٢٥٩٩٢ | تعداد نمایش خبر : 211
 

 


خروج