صفحه اصلی > اخبار 


هنگام تماس با اورژانس 115 لطفا با حفظ آرامش به سوالات کارشناسان پاسخ بگویید
هنگام تماس با اورژانس 115 لطفا با حفظ آرامش به سوالات کارشناسان پاسخ بگویید

هنگام تماس با اورژانس 115 لطفا با حفظ آرامش به سوالات کارشناسان پاسخ بگویید

تاریخ درج خبر : 1396/10/06 | کد خبر : ١٠٣٦٠ | تعداد نمایش خبر : 68


خروج