صفحه اصلی > اخبار 


دوره پودمانی و مهارت محور مدرس الکترونیکی
دوره پودمانی و مهارت محور مدرس الکترونیکی
پودمان

 

همانطور که مستحضرید تحول شگرفی در پارادایم و فلسفه نظام آموزشی کشور رخ داده است و رویکرد کلاسیک آموزش که صرفا مبتنی بر آموزش در کلاس های حضوری بود تغییر نموده و امروزه شاهد ارائه و توسعه هرچه بیشتر یادگیری الکترونیکی در دانشگاهها هستیم. در این راستا دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی با بهره گیری از یک تلاش حداکثری سعی نمود به یکی از مراکز اصلی و برجسته یادگیری الکترونیکی در کشور مبدل شده و اقدام به توانمندسازی اعضای هیئت علمی بعنوان مدرس الکترونیکی در این حوزه و طراحی دوره های آموزشی با هدف آشنایی هرچه بیشتر آنها با روند های به روز جهانی در زمینه آموزشهای مجازی و یادگیری الکترونیکی نماید تا از این طریق کیفیت و کمیت آموزش دانشجویی ارتقاء یافته و زمینه برخورداری همه دانشجویان را از آموزشهای باکیفیت و ظرفیتهای علمی-آموزشی اساتید برجسته و خبره فراهم نماید

. در این راستا دانشکده مجازی، آموزش پزشکی و مدیریت دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی به عنوان یک مرکز معتبر شورای عالی آموزش مجازی کشور، اقدام به طراحی "دوره پودمانی و مهارت محور مدرس الکترونیکی" با رویکرد توانمندسازی در حوزه های مرتبط با آموزش مجازی و یادگیری الکترونیکی مخصوص اعضای هیئت علمی دانشگاه ها نموده است. این دوره پودمانی شامل زیر پودمان های: طراحی سیستم های آموزش الکترونیکی روشهای یاددهی یادگیری در محیط دیجیتال، تولید محتوای های چندرسانهای با استفاده از نرم افزارهای پیشرفته موجود، یادگیری مبتنی بر شبیه سازی، یادگیری سیار، آزمون سازی دیجیتال و ارزیابی های الکترونیکی، مدیریت و رهبری آموزشی، اخلاق در آموزش مجازی و فناوری های بهبود دهنده یادگیری میپردازد که در بازه زمانی ۵ ماهه و به صورت مجازی ارایه میگردد.

 این دوره اکنون در مرحله اعلام فراخوان ثبت نام و پذیرش فراگیر قرار دارد؛ لذا با توجه به رسالت ملی این دانشگاه ترتیبی اتخاذ شده تا اعضای محترم هیئت علمی بالینی و علوم پایه آن دانشگاه هم امکان ثبت نام و شرکت در دوره را داشته باشند. (ظرفیت محدود )

جهت ثبت نام از مورخ ۲۵/۹/۹۹ لغایت ۰۵/۱۰/۹۹ به سامانه ثبت نام از طریق وب سایت دانشکده مجازی، آموزش پزشکی و مدیریت دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی به آدرس ir.ac.sbmu.sme مراجعه نمایید

 

تاریخ درج خبر : 1399/09/22 | کد خبر : ٢٠٣٧٣ | تعداد نمایش خبر : 158


خروج