صفحه اصلی > اخبار 


نشست تیم مرکز مدیریت بیماریهای واگیر وزارت بهداشت با مدیر شبکه بهداشت و درمان شهرستان بندرخمیر
نشست تیم مرکز مدیریت بیماریهای واگیر وزارت بهداشت با مدیر شبکه بهداشت و درمان شهرستان بندرخمیر
وزارت بهداشت

نشستی با حضور اعضای تیم مرکز مدیریت بیماریهای واگیر وزارت بهداشت در محل دفتر مدیریت شبکه بهداشت و درمان شهرستان بندرخمیر برگزار شد. 🔷مسئول برنامه مراقبت آئدس مرکز مدیریت بیماریهای واگیر وزارت بهداشت با اشاره به اینکه با توجه به موقعیت جغرافیایی و همجواری این شهرستان با کشورهایی که ناقل بیماری تب دانگ در آنها تأیید شده است و تبادل کالا و مسافر نیز صورت می گیرد، بر ضرورت همکاری های برون بخشی و اجرای نظام سندرمیک بیماری تب دانگ و مراقبت  انسانی تأکید و همچنین بهسازی محیط در محدوده پانصد متری اسکله ها را بسیار حائز اهمیت دانست. 🔷دکتر میر اولیایی افزود: با توجه به اینکه تا کنون پشه مهاجم در بندرخمیر مشاهده نشده، ولی دور از ذهن نیست که این حشره با مجاورتی که با شهرستان همسایه دارد، به بندرخمیر نیز برسد؛ بر همین اساس با توجه به الگویی که در بندرلنگه داریم، در بندرخمیر نیز باید سیستماتیک جلو رفته و با برنامه ریزی و اجرای یک نظام هدفمند جهت اجرای هر چه بهتر نظام مراقبت سندرمیک بیماریها صورت گیرد. 🔷وی همچنین از زحمات و اقدامات انجام شده توسط مدیر شبکه بهداشت و درمان بندرخمیر و تیم کنترل ناقلین در شهرستان بویژه فعالیت های صورت گرفته در زمینه چک حشره شناسی، تشکر و قدردانی کرد. 🔷این نشست با حضور اعضای تیم مرکز مدیریت بیماریهای واگیر وزارت بهداشت، دکتر میر اولیایی کارشناس مسئول برنامه مراقبت آئدس مرکز مدیریت بیماریهای واگیر و کارشناسان برنامه دکتر نیکپور، مهندس مشایخی، دکتر باقری کارشناس مسئول برنامه در استان هرمزگان، مدیر شبکه بهداشت و درمان شهرستان بندر خمیر، معاون بهداشتی و کارشناس حشره شناسی بندرخمیر برگزار شد.

تاریخ درج خبر : 1400/02/03 | کد خبر : ٢٢٤٠٨ | تعداد نمایش خبر : 29


خروج