صفحه اصلی > اخبار 


برگزاری وبینار کشوری انتقال تجربیات در زمینه کنترل آئدس به میزبانی شبکه بهداشت و درمان بندرلنگه
وبینار کشوری

وبینار کشوری انتقال تجربیات در زمینه کنترل آئدس در شهرستان بندرلنگه به میزبانی دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان و با محوریت بندرلنگه با حضور تیم کارشناسی مرکز مدیریت بیماریهای واگیر، دکتر فرشیدی رییس دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان، دکتر حسین پور معاون بهداشتی دانشگاه، دکتر سالمی سرپرست شبکه بهداشت و درمان بندرلنگه و با شرکت دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور در شبکه بهداشت و درمان بندرلنگه برگزار شد.در این وبینار تجربیات کسب شده در زمینه کنترل آئدس در شهرستان بندرلنگه ارائه گردید.

تاریخ درج خبر : 1400/02/25 | کد خبر : ٢٢٧٢٢ | تعداد نمایش خبر : 21


خروج