صفحه اصلی > اخبار 


قابل توجه کلیه دانشجویان پسر پذیرفته شده در نیمسال دوم تحصیلی 99- 98
قابل توجه کلیه دانشجویان پسر پذیرفته شده در نیمسال دوم تحصیلی 99- 98

جهت دریافت مجوز تحصیلی از تاریخ 98/10/21 لغایت  11/16/ 98 به  معاونت آموزشی دانشگاه واقع در بیمارستان شهید محمدی اتاق 115 مراجعه نمایید.همراه داشتن کپی آخرین مدرک تحصیلی جهت ارائه به دفاتر پلیس 10+ الزامی می باشد ، در غیر اینصورت مجوز معافیت تحصیلی صادر نخواهد شد.

توجه : پذیرفته شدگانی که تاریخ اعزام آنها قبل از تاریخ های اعلام شده می باشد میتوانند یک هفته قبل از تاریخ اعزام جهت دریافت مجوز معافیت تحصیلی مراجعه نمایند.

تاریخ درج خبر : 1398/10/10 | کد خبر : ١٦٤٩٠ | تعداد نمایش خبر : 550


خروج