صفحه اصلی > بخش های درمانی > درمانگاه > کلینیک تخصصی 

مسئول واحد کلینیک تخصصی بیمارستان : جناب آقای دکتر مرتضی هاشمی

************************************************************************************

درمانگاه های موجود در بیمارستان امام علی(ع) شهرستان رودان

درمانگاه داخلی

درمانگاه زنان و زایمان

درمانگاه قلب و عروق

درمانگاه اطفال و کودکان

درمانگاه ارتوپدی

درمانگاه سونوگرافی

درمانگاه اعصاب و روان

درمانگاه عفونی

*****************************************************************************************

 

امتیازدهی